Beachová házená

Petr Sedlický
10.04.2014

Obecné

Mezi Beach sporty patří i Beachová házená. Tato obdoba klasické házené v plážovém provedení, kterou hrají dvě čtyřčlenná družstva (tři hráči + brankář), vznikla pravděpodobně během 90. let (nyní již) minulého století na středomořských plážích a díky rostoucí oblibě se stala poměrně rychle i oficiálním sportem.

 Její institucializovaná varianta se odehrává na hřišti o rozměrech stanovených pravidly na 27 na 12 metru.

Pravidla IHF

Pravidla házené IHF (vydání: 1. srpna 1997) jsou nedílnou součástí pravidel plážové házené Potřebná upřesnění jsou uvedena v následujících pravidlech. Utkání plážové házené mohou hrát muži, ženy nebo smíšená družstva.

1. Hrací plocha

1.1 Hrací plocha (obrázek 1) je obdélník dlouhý 27 m, široký 12 m a obsahuje hrací pole a dvě brankoviště. Povrch hrací plochy tvoří vrstva písku hluboká alespoň 40 cm. Kolem hrací plochy by měl být zachován volný prostor alespoň 3 m.

1.2 Delší čáry hrací plochy se nazývají postranní čáry, krátké čáry jsou brankové autové čáry. Branka je postavena uprostřed brankové autové čáry. Je široká 3 m a vysoká 2 m. Čára mezi tyčemi branky je branková čára a je vyznačená v písku.

1.3 Brankoviště je ohraničeno čárou brankoviště rovnoběžnou s brankovou autovou čárou ve vzdálenosti 6m od ní.

1.4 Hrací pole je 15 m dlouhé a 12 m široké. Ohraničující čáry mají být tvořeny barevnou elastickou páskou o šířce do 8cm nebo barevným elastickým lanem.

1.5 Stolek časoměřiče má být umístěn proti středu hrací plochy alespoň 3 m od postranní čáry a musí být dostatečně velký pro 3 až 4 osoby.

1.6 Prostor pro střídání hráčů v poli je 15 m dlouhý a alespoň 3 m široký. Nachází se vně hracího pole podél obou postranních čar.

1.7 Brankář musí opustit hrací plochu přes postranní čáru kdekoli mezi čarou soupeřova brankoviště a vlastní brankovou autovou čarou a to na té straně hrací plochy, kde má jeho družstvo prostor pro střídání (pravidlo 4.3 a 5.5). Brankář musí vstoupit na hrací plochu přes postranní čáru vlastního brankoviště na straně prostoru pro střídání svého družstva (pravidla 4.3 a 5.5).

2. Hrací doba

2.1 Zápas se skládá ze dvou poločasů, jejichž výsledky jsou počítány odděleně. Každý poločas trvá 10 minut a mezi nimi je přestávka 5 minut (pravidla 2.4 a 2.6).

2.2 Oba poločasy začínají hodem rozhodčího (pravidla 10 a 15). O výběru strany rozhoduje na začátku utkání los. Druhé družstvo si vybere stranu, na které bude mít prostor pro střídání. Po přestávce si družstva vymění pouze strany, prostory pro střídání se nemění.

2.3 Každé družstvo má právo požadovat v každém poločase jeden time-out v délce jedné minuty

2.4 V případě nerozhodného výsledku poločasu se prodlužuje a družstvo, které vstřelí branku jako první, vyhrává. Prodloužení začíná hodem rozhodčího (pravidlo 15). Vítěz poločasu obdrží bod.

2.5 Pokud oba poločasy hry vyhraje stejné družstvo, vyhrává 2 : 0.

2.6 Pokud každé družstvo vyhraje jeden poločas, je stav zápasu nerozhodný. Vítěze utkání určí „penaltový rozstřel“ (pravidlo 9).

3. Míč

3.1 Hraje se kulatým gumovým míčem s neklouzavým povrchem. Míč pro muže má hmotnost 350 až 370 gramů a obvod 54 až 56 cm. Míč pro ženy má hmotnost 280 až 300 gramů a obvod 50 až 52 cm. Smíšená družstva hrají míčem pro muže. Pro děti je možné použít menší míč.

3.2 Na začátku utkání musí být k dispozici nejméně tři odpovídající míče. Oba náhradní míče mají být umístěny ve vyznačeném prostoru za oběma brankami. Brankář použije tento míč pouze na pokyn rozhodčího v případě, že míč ve hře opustí hrací plochu.

4. Družstvo

4.1 Družstvo se skládá z 8 hráčů. Na začátku utkání musí být přítomno nejméně 6 hráčů družstva. Pokud počet hráčů jednoho družstva klesne během hry pod 4, hra končí, toto družstvo prohrává.

4.2 Na hrací ploše smí být z každého družstva současně 3 hráči a jeden brankář. Ostatní střídající hráči musí být ve vlastním prostoru pro střídání a v zásadě by měli sedět.

4.3 Chybné střídání je trestáno vyloučením chybujícího hráče (pravidlo 17). Je-li kvůli chybnému střídání přerušena hra, je proti chybujícímu družstvu nařízen volný hod (pravidlo 13) popř. 6 m hod (pravidlo 14), když přerušením hry byla zmařena jasná branková příležitost družstva, které se neprovinilo. Dojde-li k chybnému střídání v době přerušení hry, utkání pokračuje hodem odpovídajícím herní situaci.

4.4 Všichni hráči musí hrát neobuti. Nošení ponožek a sportovních bandáží je povoleno.

5. Brankář

5.1 Pokud brankář nemá míč pod kontrolou, smí opustit brankoviště a hrát v hracím poli jako hráč v poli.

5.2 Jestliže brankář vstřelí branku jako hráč v poli, jeho družstvo získá bod navíc (pravidlo 9.1). (Neplatí pro branku vstřelenou ze 6 m hodu.)

5.3 Jestliže brankář vstřelí při „penaltovém rozstřelu“ branku přímým hodem z vlastního brankoviště, je tato branka oceněna bodem navíc (pravidlo 9.1).

5.4 Po každé vstřelené brance utkání pokračuje vyhazováním brankáře z jeho brankoviště (pravidla 9.1, 10.2 a 12.1).

5.5 Střídání brankářů:

  • Brankář smí vstoupit na hrací plochu pouze přes postranní čáru vlastního bankoviště na straně prostoru pro střídání svého družstva (pravidla 1.7 a 4.3).
  • Brankář smí opustit hrací plochu pouze přes postranní čáru na straně prostoru pro střídání svého družstva a to mezi čárou soupeřova brankoviště a vlastní autovou brankovou čárou (pravidla 1.7 a 4.3).

6. Brankoviště

6.1 Je dovoleno hrát s míčem, který se kutálí nebo leží v brankovišti. Hráč v poli však nesmí do brankoviště vstoupit, ani se ho dotknout (volný hod).

7. Hraní s míčem

7.1 Vrhání po ležícím nebo kutálejícím míči je dovoleno. 7.2 Pokud míč zůstane v písku déle než 3 sekundy, nesmí jej vzít ani se ho dotknout hráč, který s ním hrál jako poslední (volný hod).

8. Chování k soupeři

8.1 IHF pravidlo 8 je použito beze změn.

Vyloučený hráč (17.1) může opět vstoupit na hrací plochu nebo být vystřídán až poté, co dojde ke změně držení míče mezi družstvy.

Diskvalifikovaný hráč (17.3) může být vystřídán až poté, co dojde ke změně držení míče mezi družstvy.

9. Dosažení branky

9.1 Když míč přejde celým objemem za brankovou čáru, je dosaženo branky a střílející družstvo obdrží bod. Atraktivní herní situace, ze kterých je dosaženo branky, jsou ohodnoceny 1 nebo 2 body navíc (vysvětlivka 1). Jestliže hráč vstřelí míč do vlastní branky, bod se připíše soupeři. Po každé vstřelené brance hra pokračuje vyhazováním z brankoviště (pravidla 5.4, 10.2 a 12.1).

9.2 Pokud obě družstva vyhrají jeden poločas, určí vítěze utkání „penaltový rozstřel“. Každé družstvo nominuje 5 hráčů, kteří se ve střelbě střídají s hráči druhého družstva. Pokud má střílet brankář, musí ho v brance nahradit jiný hráč. Vyhrává družstvo, které má po pěti pokusech více bodů. Před začátkem „penaltového rozstřelu“ provede rozhodčí losování, které určí strany a začínající družstvo (ale viz vysvětlivku 4). Na začátku jednotlivých pokusů musí stát oba brankáři na své brankové čáře, střílející hráč musí jednou nohou stát na průsečíku postranní čáry a čáry vlastního brankoviště. Po zapískání rozhodčího hráč přihraje míč svému brankáři. Jakmile míč opustí ruku hráče, mohou oba brankáři opustit své výchozí postavení. Přihrávající brankář nesmí opustit brankoviště a musí míč do 3 sekund buď přihrát spoluhráči, který mezitím běží směrem na soupeřovu branku, anebo jej hodit přímo na soupeřovu branku. Hráč v poli musí přihrávku chytit a pokusit se dosáhnout branky v souladu s pravidly. Během celé akce se míč nesmí dotknout země (resp. písku). Dopustí-li se přihrávající brankář nebo útočící hráč porušení pravidel nebo se míč během akce dotkne písku, je pokus ukončen jako neúspěšný. Opustí-li bránící brankář své brankoviště, smí se do něj bez míče kdykoliv vrátit.

9.3 Jestliže při „penaltovém rozstřelu“ bránící brankář poruší pravidla při zákroku na protihráče, musí být nařízen 6 m hod. Pokud z tohoto hodu padne branka, je oceněna bodem navíc (3 body).

9.4 Je-li výsledek první série nerozhodný, pokračuje se dál. Znovu je nominována pětice hráčů. Družstva si vymění strany (ale viz vysvětlivku 4) a pořadí střelby. Utkání je v této popř. další sérii rozhodnuto, pokud některé družstvo při stejném počtu pokusů vede.

9.5 Pokud počet hráčů družstva klesne pod 5, má toto družstvo při „penaltovém rozstřelu“ méně pokusů, protože žádný hráč nesmí střílet v jedné sérii dvakrát.

9.6 Během „penaltového rozstřelu“ musí všichni ostatní hráči, kteří se neúčastní daného pokusu, zůstat ve svém prostoru pro střídání.

10. Výhoz

10.1 Každý poločas začíná hodem rozhodčího (pravidlo 15).

10.2 Po vstřelené brance utkání pokračuje vyhazováním brankáře družstva, které branku obdrželo (pravidla 5.4, 9.1 a 12.1 ).

10.3 Hráči se mohou pohybovat po celé ploše hracího pole.

11. Vhazování

11.1 IHF pravidla 11.2 a 11.4 zůstávají beze změn.

11.2 Vhazování se provádí, pokud míč opustí hřiště přes postranní čáru nebo se odrazí od bránícího hráče a přejde přes brankovou autovou čáru (ale viz IHF pravidlo 7.9).

11.3 Vhazování se provádí z postranní čáry hracího pole z místa, kde míč přešel postranní čáru (popř. z místa, které je mu nejblíže, jestliže míč opustil hrací plochu přes postranní čáru uvnitř brankoviště a nebo přes brankovou autovou čáru a poslední se ho dotkl bránící hráč) ne však blíže než 1 m od soupeřova brankoviště.

11.4 Během vhazování musí být bránící hráči vzdáleni alespoň 1 m od vhazujícího hráče.

12. Vyhazování

12.1 IHF pravidla 12.2, 12.3 a 12.4 zůstávají beze změn.

12.2 Brankář vyhazuje, jestliže míč opustil hrací plochu přes brankovou nebo brankovou autovou čáru (pravidla 5.3, 9.1 a 10.2 – viz však IHF pravidla 5.7 a 7.9).

13. Volný hod

13.1 V případě porušení pravidel (viz IHF pravidlo 13) se nařídí volný hod pro soupeře.

13.2 Volný hod se provádí z místa, kde došlo k přestupku. Je ale možno rozehrát volný hod z místa, kde se míč nachází v okamžiku přerušení hry, je-li toto místo pro rozehrávající družstvo výhodnější.

13.3 Při provádění volného hodu nesmí žádný hráč útočícího družstva být blíže než 1 m od čáry soupeřova brankoviště.

13.4 Hráči bránícího družstva nesmí být blíže než 1 m od hráče, který volný hod provádí. Mohou být bezprostředně u čáry brankoviště.

14. Šestimetrový hod

14.1 IHF pravidlo 14 (podobně jako pro 7 m hod) zůstává beze změn.

14.2 Při provádění 6 m hodu se střílející hráč nesmí dotknout čáry brankoviště, dokud míč neopustí jeho ruku (volný hod).

14.3 Brankář a ostatní hráči soupeře musí dodržet 1 m vzdálenost od hráče provádějícího 6 m hod.

14.4 Branka dosažená ze 6m hodu je oceněna bodem navíc (pravidlo 9.1).

15. Hod rozhodčího

15.1 IHF pravidlo 15 zůstává beze změn. Každý poločas popř. jeho prodloužení začíná hodem rozhodčího (pravidlo 2.4).

15.2 Rozhodčí v poli dá pokyn hvizdem a ve středu hřiště vyhodí míč kolmo vzhůru. Druhý rozhodčí stojí za postranní čárou čelem k stolku časoměřiče.

16. Provádění hodů

16.1 IHF pravidlo 16 zůstává beze změn.

16.2 Ze všech hodů, kromě hodu rozhodčího, lze docílit branky (viz pravidlo 9.1 třetí odstavec).

17. Tresty

17.1 Porušení pravidel nebo nesportovní chování, která spadají do IHF pravidel 17.3 a až e nebo 17.3 poslední věta, musí být potrestána vyloučením. Vyloučený hráč smí opět vstoupit na hrací plochu nebo být vystřídán až poté, co došlo ke změně držení míče mezi družstvy (pravidlo 8.1).

17.2 Druhé vyloučení téhož hráče znamená diskvalifikaci. Diskvalifikace vyplývající z druhého vyloučení je platná jenom pro zbývající hrací dobu a je považována za rozhodnutí rozhodčích na základě pozorovaných faktů.

17.3 Přímá diskvalifikace udělená za hrubé porušení pravidel o chování k soupeři nebo hrubé nesportovní chování (IHF pravidla 17.5 a až d a f) nebo vykázání za napadení (IHF pravidlo 17.7) platí pro zbytek hrací doby. Takový prohřešek by pak měl být řešen příslušnou komisí federace nebo vedením turnaje, které rozhodnou o případných následcích.

18. Rozhodčí

18.1 IHF pravidlo 18 zůstává beze změn.

18.2 Jestliže mají oba rozhodčí různé názory na udělení počtu bodů za branku, pak platí rozhodnutí rozhodčího v poli.

19. Časoměřič a zapisovatel

19.1 IHF pravidlo 19 zůstává beze změn.

19.2 Časoměřič a zapisovatel kontrolují vstup a odchod střídajících hráčů.

19.3 Je-li hráč vyloučen, zapisovatel to hráči a rozhodčím potvrdí zdvižením karty s číslem 1 při prvním vyloučení hráče, resp. s číslem 2 při druhém vyloučení.

Signalizační znaky rozhodčích

1. IHF signalizační znaky 1 až 11, 13 a 16 až 18 zůstávají beze změn.

2. Signalizační znak 12 je prováděn takto: rozhodčí v poli ukáže po dosažení branky počet bodů prsty zdvižené ruky (pravidla 9, 14.4 a vysvětlivky 1 a 2). Jestliže jsou dosaženy 2 nebo 3 body, brankový rozhodčí signalizaci navíc doplní svislým zakroužením paže.

3. Signalizační znaky 14 a 15 jsou přizpůsobeny: rozhodčí ukáže na hráče, který se provinil, a pak signalizuje vyloučení (pravidlo 17.1) tak, že jedna ruka drží zespodu v zápěstí druhou v předloktí vzhůru ohnutou paži. Přímá diskvalifikace (pravidlo 17.3) je signalizována ukázáním červené karty.

4. Zapisovatel musí jasně potvrdit registraci diskvalifikace zdvižením červené karty.

Pravidla o prostoru pro střídání

1. Pravidlo o prostoru pro střídání zůstává beze změn.

2. Obě družstva se nachází v prostoru pro střídání na své straně hřiště (pravidla 1.6 a 2.2). V zásadě by hráči měli v prostoru pro střídání sedět (pravidlo 4.2).

Vysvětlivky

1. Dosažení branky (Pravidlo 9) Bod navíc je přiznán v následujících situacích:

  • hráč v letu přijímá i střílí míč a dosáhne branky;
  • branku vstřelí brankář z hracího pole (pravidlo 5.2);
  • branky je dosaženo ze 6 m hodu (pravidlo 14.4, ale viz pravidlo 5.2).

2. Dosažení branky při „penaltovém rozstřelu“ (Pravidlo 9.2) Dosáhne-li branky brankář přímým hodem z vlastního brankoviště, získá 2 body (jeden za branku, jeden za přímý hod – pravidla 5.3 a 9.1).

3. Tresty (Pravidla 17.2 a 17.3) Vymezení „platný pro zbytek hrací doby“ zahrnuje také čas případného prodloužení poločasů a „penaltového rozstřelu“.

4. Zvláštní okolnosti Vyžadují-li to okolní podmínky (směr větru, sklon slunce a pod.), mohou rozhodčí určit, že při „penaltovém rozstřelu“ budou obě družstva střílet na stejnou branku.

Z anglického originálu upravil © Ing. Petr Pešta.


Další možnosti

Centrum Esmarin

Lhotecká 1535
252 10 Mníšek pod Brdy
Telefon: +420 702 005 006
E-mail: info@esmarin.cz
Počet kurtů: 1

Více o lokalitě  
Tuto lokalitu si oblíbilo 3 uživatelů
Přidat mezi oblíbené lokality

Vaše oblíbené lokality

Vyhledat lokalitu
Nemáte přidanou žádnou lokalitu.
Jak registrovat lokalitu?  

Facebook